Organisaties

Ik geloof dat iedere organisatie als een levend organisme beschouwd kan worden. Daarmee heeft het – net als de mens- een ziel. De bezieling uit zich in de missie en de visie, in de bewust afgesproken en vaak onbewust geldende waarden en normen en ook in het ongrijpbare dat de mensen in jouw organisatie verbindt. Die bezieling maakt dat jouw organisatie een bepaald hoger doel heeft, oftewel ‘purpose’.  Purpose geeft de bestaansreden van jouw organisatie en draagt het dieperliggende ‘waarom’ in zich. Dit gaat verder dan de missie en visie van jouw organisatie. Wordt jouw organisatie vormgegeven vanuit deze purpose, dan wordt het vanzelf adaptief en toekomstbestendig. Jouw organisatie wordt dienend aan het geheel; immers, zij heeft door haar purpose bestaansrecht gekregen én het grotere geheel kan niet zonder jouw organisatie. Het is een essentiële schakel in het grotere geheel. 

Krijgt de bezieling van jouw organisatie ruimte, dan uit zich dat niet alleen in haar buitenwereld. Het komt ook ten goede aan haar binnenwereld: jouw medewerkers ervaren vervulling en plezier. Leeft jouw organisatie haar purpose, dan voelt zijlevend en vitaal. Voor zowel de medewerkers als hoe jouw organisatie wordt gezien in de buitenwereld. Dit zal tot uitdrukking komen in o.a. financiële gezondheid, werkplezier, toekomstbestendigheid en het zal grote aantrekkingskracht hebben  op ambitieuze en bewuste mensen. De vibe van jouw organisatie is immers voelbaar in de wereld.

De purpose is niet alleen dienend aan de medewerkers, het werkt ook andersom. De medewerkers zijn dienend en welwillend om de purpose van jouw organisatie volledig tot haar recht te laten komen. Samen geven ze richting, kleur en betekenis aan het “diepere waarom”. Dus een organisatie is onlosmakelijk verbonden met de mensen die er werken en de omgeving waarbinnen de organisatie acteert. Dit is niets nieuws. Wat wél nieuw is, is: hoe bewuster de mensen zijn die in een organisatie werken, hoe bewuster de organisatie zelf wordt en welk effect dit genereert op de omgeving. Ik wil graag bijdragen aan de bewustwording van organisaties zelf en de mensen die er werken teneinde ten volle het potentieel van de organisatie en haar mensen te kunnen benutten en leven.

Werkwijze

Wil je jouw organisatie als levend organisme, gezond en vitaal laten zijn, dan moet ieder afzonderlijk orgaan gezond en vitaal zijn en haar eigen functie kennen om het organisme als geheel goed te laten functioneren. Is een orgaan of een cluster van organen in een organisme niet goed werkend, dan leidt dat tot verzwakking of zelfs ziekte. Dat geldt ook voor jouw organisatie: de gezondheid en vitaliteit ervan bepaalt hoe wendbaar en flexibel zij is om zich aan te kunnen passen aan de snel veranderende, complexe omstandigheden van deze tijd.

Als “organisatie therapeut” kan ik helpen de purpose van jouw organisatie helder te krijgen. Ook kan ik ondersteunen bij de bewustwording en heling van ongezonde “organen”: de teams en afdelingen. Wat maakt dat teams niet goed functioneren? Of waarom voelen mensen zich niet op hun plek of hebben ze onvrede over hun werk? Waarom komen hun talenten niet voldoende uit de verf? Ook hier geldt dat onze onbewuste maskers en overlevingsstrategieën maken tot wie we nu zijn. Hoe dit werkt, heb ik beschreven op de pagina “Persoonlijke begeleiding”.

Collega’s en bazen triggeren vaak in onbewuste en beperkende gedachten en patronen. Inzicht krijgen in wat ons triggert op een diepere laag, maakt dat we dit kunnen transformeren. Dit werkt bevrijdend voor degene die er last van heeft, maar ook voor de mensen eromheen. Het werkt zelfs door op organisatieniveau. Neem metaforisch een slecht functionerend orgaan in ons lichaam, dat maakt ons ziek maar ook onze naasten hebben er last van. Zij moeten ons verzorgen. Dit werkt precies zo in een organisatie.

"Heling op individueel niveau
is heling voor de hele organisatie
èn het grotere geheel"

Karlijn

Voor wie

Ben jij manager, leidinggevende, bestuurder, besluitvormer, impact-maker, medewerker en voel jij dat je :

  • vol jouw purpose wilt leven net als die van jouw organisatie? Je vraagt je wel af wat die purpose is èn voelt dat ‘ie diep van binnen aanwezig is.
  • leiding wilt geven vanuit jouw ware aard? Wie ben je ècht als je je ontdoet van onbewuste maskers, verdedigingsmechanismen en andere overlevingsstrategiëen die we allen iedere dag aan onszelf, onze collega’s en medewerkers tonen. 
  • meer in je hebt dan dat je toont? Welk potentieel ligt nog onaangeroerd? Welke kracht kan zich nog gaan ontluiken? Wil jij je dieper verbinden met jezelf? 
  • vanuit innerlijke rust, vertrouwen en wijsheid een lichtend voorbeeld wilt zijn voor je medewerkers en collega’s?
  • niet langer door de waan van de dag geleid wilt worden maar een evenwichtiger balans komt tussen je werk en je privéleven? Of voel je zelfs dat als je jouw purpose leeft, je werk niet langer als werk gepercipiëerd meer wordt maar dat jij ten volle leeft wie je bent. 
  • de richting wilt bepalen vanuit je ware natuur, omdat dit bijdraagt aan jouw levensgeluk? Dat jouw ware natuur recht doet aan de purpose van jouw organisatie en daarmee zo belangrijk is dat het ten volle wordt benut?
  • jezelf graag als mens-waardig leider en collega wilt tonen? Dat zowel jouw licht als jouw schaduwstukken mogen worden gezien en je durft te varen op je intuïtie om daarmee je collega’s en medewerkers uit te nodigen hetzelfde te doen.
  • klaar bent om te reflecteren op de hindernissen onderweg als levenslessen zodat je je eigen koers vanuit je ware natuur kunt bepalen? Je krijgt zo weer zelfbeschikking en ervaar je weer vitaliteit, vertrouwen, innerlijke rust en plezier. 
  • in “aanwezigheid” van al je zintuigen wil werken, wilt zijn met de juiste balans tussen hoofd, hart en gevoel zodat kan ontstaan wat het meest passend en dienend is aan de hele organisatie en daarbuiten. 
 
Ik werk graag met jou als je bereid bent om jezelf aan te kijken, je durft open te stellen voor zelf-reflectie. Heb jij het lef om te voelen waar jouw hart werkelijk sneller van gaat kloppen? Durf jij je ware natuur te tonen en voor te leven aan je collega’s en medewerkers om hen uit te nodigen hetzelfde te doen? Durf je zelfs te geloven dat wanneer jij vanuit heelheid leeft, jouw licht aanstekelijk werkt en zo ook buiten jouw organisatie verder door zal schijnen? Ik zie ernaar uit je te mogen begeleiden op de innerlijke reis naar jouw ware natuur.
 

Aanpak

Mijn begeleiding vindt plaats op een drietal niveaus in jouw organisatie. Tezamen bepalen deze niveaus de gezondheid en vitaliteit van jouw organisatie en daarmee de toekomstbestendigheid ervan. Naast persoonlijke coaching, bied ik teambegeleiding & coaching en kan ik jouw organisatie ondersteunen in het vaststellen van haar purpose. Vaak is mijn begeleiding op het niveau van persoonlijke begeleiding en teamcoaching eerst wenselijk en noodzakelijk voordat met het toekomstbestendig perspectief van jouw organisatie gewerkt kan worden.

Drie niveaus van begeleiding

Omdat iedere organisatie een unieke purpose heeft, vraagt begeleiding op de drie niveaus om maatwerk. Daarom is wat ik hieronder biedt slechts richtinggevend en is persoonlijk contact noodzakelijk voor het vaststellen wat werkelijk nodig is in en voor jou en jouw organisatie.

Persoonlijke coaching

In een aantal individuele sessies kijken we samen naar wat jou tegenhoudt om jouw purpose te leven. We bespreken en onderzoeken waarom jouw leven niet ten volle stroomt. Of wat is het dat je anderszins weerhoudt, tegenwerkt of wat steeds maar niet wilt lukken. Ook staan we stil bij het beoogde resultaat. Hoe ziet jouw werk en jouw leven eruit als het wel weer ten volle stroomt? Ik werk daarbij op ongeveer dezelfde wijze zoals beschreven op de pagina “Persoonlijke Begeleiding”, waarbij de hulpvraag die we tezamen formuleren veelal werk-gerelateerd is. 

Teamcoaching & Begeleiding

Samenwerken in een team, vraagt om voortdurende bereidwilligheid van iedereen om naar ieders rol, houding en bijdrage te willen kijken. Als teamcoach help ik om zo’n omgeving te creëren dat iedereen zich vrij kan uitspreken en er naar elkaar geluisterd wordt. Ik maak bewust van negatieve interactiepatronen door ze te benoemen en voel en deel de aanwezigheid van een eventuele “roze olifant”. Deze negatieve interactiepatronen komen voort uit projecties van onze vroegere, onbewuste ervaringen. Vaak is het nodig om dieper te kijken naar waarom iemand wordt getriggerd. Dit gebeurt in afzonderlijke één-op-één sessies. Bewustwording van die projecties draagt bij aan gezonde heling van iemand en komt vanzelfsprekend ook ten goede aan het team. Dat zal de samenwerking in een team bevorderen en effectiever maken.  Teamcoaching zie ik dan ook vaak gepaard gaan met een aantal persoonlijke coachingssessies met één of meerdere teamleden.

Toekomstbestendig Perspectief

Hoe kan jouw bedrijf gemakkelijk meebewegen met de veranderende wereld om zich heen? Hoe toekomstbestendig is jouw organisatie? Dat vraagt om een heldere visie. Echt kijken naar de “purpose” van jouw organisatie en de bijdrage die jouw organisatie levert aan de maatschappij. Ik kan je ondersteunen in het helder benoemen van de dieperliggende waarom van je organisatie. Dat vraagt naast een rationele benadering van bedrijfsvoering ook om lef om te vertrouwen op gevoel en intuïtie. Dan kun je namelijk werkelijk in verbinding met de wereld om je heen en met je eigen collega’s en medewerkers soepel meebewegen. Dan word je organisatie een ‘nice place to work’. Iedereen wil immers bij zo’n bedrijf werken dus personeel aantrekken en behouden ervan vormt geen probleem meer. En iemand die het naar zijn zin heeft, wordt minder snel ziek, werkt harder, is innovatiever en heeft een positieve werkmoraal.

Lokatie

Ik werk bij voorkeur met mensen buiten de  kantooromgeving. Het helpt in dit proces om even los te zijn van alles dat er speelt op je werkplek en zuiver te voelen wat er in jouzelf leeft. Daarom werk ik of vanaf mijn praktijkadres in Hilversum of in de natuur. Denk daarbij aan wandelcoaching of teamopstellingen in het bos.