Dank je wel!

Je bent aangemeld voor de gratis online masterclass

“Zo blijf je trouw aan jezelf”

Check je email voor informatie hoe je toegang krijgt tot de masterclass

Vergeet de datum niet te noteren in je agenda!

We starten op:

-> 3 juli 2024 om 19.30 uur <-